Berikut adalah meurpakan jenis-jenis pemeriksaan puspakom iaitu:.

  • B2 adalah pemeriksaan tukar engine kereta,
  • B5 adalah pemeriksaan tukar hak milik (B5)
  • B7 adalah pemeriksaan sewa beli. (Kereta Sewa beli adalah bermaksud kereta hutang bank)