PERMOHONAN PINJAMAN AMANAH IKHTIAR 2022(Daftar aim.gov.my)

PERMOHONAN PINJAMAN AMANAH IKHTIAR 2022(Daftar aim.gov.my)

PERMOHONAN PINJAMAN AMANAH IKHTIAR 2022(Daftar aim.gov.my) Pernahkah anda mendengar Amanah Ikhtiar? Penubuhan AIM adalah bertujuan membantu dengan memberi pembiayaan kecil-kecilan atau kredit mikro yang digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang boleh menjana pendapatan isi rumah…