RUMAH MAMPU MILIK ATM 2022 : Permohonan Borang Lokasi  Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera (RKMAT)

RUMAH MAMPU MILIK ATM 2022 : Permohonan Borang Lokasi  Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera (RKMAT)

RUMAH MAMPU MILIK ATM 2022 : Permohonan Borang Lokasi  Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera (RKMAT)   Semasa sesi pembentangan BUDGET 2022, anggota pertahanan merupakan golongan amat diberikan perhatian. Kebajikan tentera tetap menjadi keutamaan. Bagi tahun..