MAKSUD PENDAPATAN KASAR STR(Sumbangan Tunai Rahmah)

MAKSUD PENDAPATAN KASAR STR(Sumbangan Tunai Rahmah)

“Pendapatan Kasar” merujuk kepada jumlah keseluruhan pendapatan yang diperolehi oleh individu atau syarikat sebelum sebarang potongan seperti cukai dan potongan lain dilakukan.Dalam konteks gaji, “gaji kasar” merangkumi gaji pokok ditambah elaun tanpa sebarang potongan.Apakah maksud pendapatan kasar STR?

Cara Mengira Maksud Pendapatan Kasar STR

Formula untuk gaji kasar dalam konteks gaji ialah: Gaji Kasar = Gaji Pokok + Elaun.

Secara ringkas, istilah “Pendapatan Kasar” biasanya merujuk kepada pendapatan kasar atau jumlah pendapatan sebelum sebarang potongan seperti cukai atau potongan lain.

Namun, apabila membicarakan tentang bantuan kerajaan atau “bantuan” seperti Sumbangan Tunai Rahmah (STR), ia boleh merujuk kepada pendapatan isi rumah yang mungkin menjadi faktor dalam menentukan kelayakan untuk bantuan tersebut.

Pendapatan Kasar dalam Konteks Perniagaan

Dalam konteks perniagaan, “pendapatan kasar perniagaan” merujuk kepada penerimaan atau pembayaran yang diterima daripada transaksi yang melibatkan jualan stok perdagangan atau penyediaan perkhidmatan.

Pendapatan Bersih

“Pendapatan Bersih” pula merujuk kepada jumlah pendapatan yang masih tinggal selepas semua potongan telah diambil kira. Potongan ini boleh termasuk cukai, kos operasi, kos barang terjual, faedah, penyusutan, dan kos lain. Formula untuk mengira pendapatan bersih biasanya dinyatakan sebagai:

Pendapatan Bersih = Pendapatan Kasar – Jumlah Potongan

Dalam kewangan peribadi, pendapatan bersih merujuk kepada pendapatan individu selepas cukai dan potongan lain telah dikurangkan dari pendapatan kasar. Dalam konteks perniagaan, pendapatan bersih merujuk kepada keuntungan syarikat selepas semua kos, termasuk cukai, telah dibayar. Angka ini sering dianggap sebagai petunjuk yang baik terhadap keuntungan syarikat dalam tempoh masa tertentu.

Dalam konteks yang lebih luas, “Pendapatan Bersih” boleh digunakan dalam penyata kewangan yang berbeza. Ia penting untuk kedua-dua individu dan perniagaan untuk memantau dan mengurus kesihatan kewangan mereka.

Artikel Lain

PERMOHONAN SEMULA RAYUAN STR(Kenapa Tak Lulus & Kod)

Leave a Comment