PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2:19 JENIS PENGELUARAN SEBELUM PENCEN

PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2:19 JENIS PENGELUARAN SEBELUM PENCEN

PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2

Ramai yang tengah bincangkan isu keluarkan keluarkan RM10,000 duit KWSP akaun 1. Adakah anda bersetuju?

Jika anda ingin tahu tentang PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2? Boleh baca perkongsian ini

Sebagai pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, berikut senarai 19 jenis pengeluaran KWSP akaun 1 & 2 termasuk yang baru diperkenalkan iaitu pengeluaran Rawatan Kesuburan

Secara asasnya, terdapat dua jenis pengeluaran KWSP iaitu (1) pengeluaran sebahagian dan (2) pengeluaran penuh.

Pengeluaran Sebelum Persaraan membenarkan anda mengeluarkan simpanan sebelum anda mencapai umur persaraan.

Tujuannya ialah untuk membantu anda membuat persediaan untuk persaraan anda nanti.

Ekoran kesan penularan COVID-19 kepada ekonomi, kerajaan juga memperkenalkan i-Lestari yang membolehkan pencarum mengeluarkan RM500 setiap bulan dari KWSP.

Pengeluaran Persaraan pula membenarkan anda mengeluarkan simpanan setelah anda mencapai umur persaraan.

Baca tentang SEBAB DUIT BPN 2.0 LAMBAT MASUK

19 JENIS PENGELUARAN KWSP

Untuk makluman, ahli boleh memohon pengeluaran Pendidikan dan pengeluaran Perumahan melalui sistem e-Pengeluaran.

Kemudahan e-Pengeluaran terhad kepada ahli yang mendaftar i-Akaun sahaja.

PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP

 • Umur 50
 • Bina Rumah
 • Perumahan Fleksibel
 • Kesihatan
 • Pendidikan
 • Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan
 • Perumahan PR1MA
 • Simpanan Melebihi RM1 Juta
 • Beli Rumah
 • Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
 • Haji
 • i-Lestari
 • Rawatan Kesuburan

PENGELUARAN PENUH KWSP

 • Umur 55
 • Hilang Upaya
 • Umur 60
 • Meninggalkan Negara
 • Pekerja Berpencen Dan Pesara Pilihan
 • Kematian

Pengeluaran Umur 50 Tahun KWSP

Pengeluaran kesemua ATAU sebahagian simpanan dari Akaun 2 apabila ahli mencapai umur 50 Tahun.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 • Ahli berumur di antara 50 Tahun hingga umur 54 Tahun
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2.

PENGELUARAN UMUR 55 TAHUN KWSP

Pengeluaran kesemua ATAU sebahagian simpanan apabila ahli mencapai umur 55 Tahun.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 • Ahli berumur di antara 55 Tahun hingga umur 59 Tahun
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 55.
 • Info lebih lanjut disini.

PENGELUARAN UMUR 60 TAHUN KWSP(AKAUN EMAS)

Pengeluaran Ini Adalah Peluasan Kepada Pengeluaran Umur 55 Tahun Sedia Ada Selaras Dengan Umur Persaraan Minimum 60 Tahun.

Kelayakan Memohon:

 • Warganegara Malaysia ATAU Bukan Warganegara
 • Mencapai umur 60 Tahun
 • Mempunyai simpanan KWSP
 • kelayakan pengeluaran kwsp
 • Info lanjut disini.

PENGELUARAN MENGURANG/MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN

Individu; Pengeluaran simpanan Akaun 2 untuk mengurang / menyelesaikan baki pinjaman perumahan yang diambil daripada

institusi pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP bagi pembelian secara individu ATAU

Bersama; Pembelian secara bersama dengan ahli keluarga terdekat (suami / isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik / individu lain ATAU membantu suami / isteri)

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara
 • Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM 500.00)
 • Info lanjut disini.

PENGELUARAN HILANG UPAYA

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan semua simpanan KWSP sekiranya ahli tidak berupaya dari segi fizikal atau mental atau kehilangan keupayaan fungsional kekal untuk memperolehi pekerjaan (employability)

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara;
 • Ahli belum mencapai umur 60 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP; DAN
 • Ahli masih mempunyai simpanan dalam Akaun KWSP; DAN
 • Ahli tidak lagi bekerja semasa permohonan pengeluaran dibuat
 • Info lanjut disini.

PENGELUARAN MENINGGALKAN NEGARA

Pengeluaran ini boleh dipohon oleh:

Warganegara Malaysia yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan untuk berhijrah ke negara lain ATAU

Bukan warganegara Malaysia yang telah berhenti kerja dan akan meninggalkan Malaysia

Kelayakan Memohon:

Warganegara Malaysia / Penduduk Tetap (PR) yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan Malaysia; ATAU

Bukan warganegara Malaysia (Ekspatriat/ Pekerja Asing) yang telah tamat tempoh perkhidmatan dan kembali ke Negara asal; DAN Masih mempunyai simpanan dalam akaun KWSP

PENGELUARAN PENDIDIKAN

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai yuran pengajian ahli / anak ahli

(termasuk anak tiri dan anak angkat) di Institut Pengajian Tinggi (IPT) di dalam atau di luar negara.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 • Ahli belum mencapai umur 55 pada tarikh permohonan.
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2.

PENGELUARAN PEKERJA BERPENCEN DAN PENGELUARAN PESARA PILIHAN

Bagi ahli yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam dan diberi taraf pekerja berpencen:

Pengeluaran Kesemua Simpanan Bahagian Pekerja

Bahagian Majikan Kerajaan Akan Dikembalikan Kepada Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan (KWAP)

Kelayakan Memohon:

 • Pekerja dalam sektor awam dan mencarum sehingga diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); ATAU
 • Pekerja dalam Pertahanan / Perkhidmatan Tentera dan mencarum serta diberi taraf berpencen oleh JPA

SKIM PELABURAN AHLI

Skim ini membolehkan ahli memindahkan sebahagian simpanan Akaun 1 untuk membuat pelaburan bagi menambah dan meningkatkan simpanan persaraan untuk menyara kehidupan semasa persaraan.

Ahli boleh melaburkan simpanan tidak melebihi 30% daripada jumlah yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1 melalui Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dilantik.

IPD yang diluluskan di bawah Skim Pelaburan Ahli adalah terdiri dari Syarikat Pengurusan Unit Amanah (termasuk Amanah Saham Nasional Bhd), Syarikat Pengurusan Kumpulan Wang dan Lembaga Tabung Haji.

Syarikat Pengurusan Unit Amanah memberi ahli pilihan untuk pelaburan mereka dilaburkan di dalam Unit Amanah.

Ahli juga boleh memilih untuk pelaburan mereka diuruskan oleh Syarikat Pengurusan Kumpulan Wang secara mandat persendirian.

 

PENGELUARAN MEMBINA/MEMBELI RUMAH

Pengeluaran KWSP membina rumah membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai pembinaan sebuah rumah. Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara.

Pengeluaran KWSP membeli rumah membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai pembelian sebuah rumah. Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia ATAU Bukan Warganegara
 • Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 • Ahli masih mempunyai simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM 500.00)

PENGELUARAN SIMPANAN MELEBIHI RM1 JUTA

Pilihan kepada ahli yang mempunyai simpanan melebihi RM1.05 juta mengeluarkan lebihan simpanan berkenaan untuk diuruskan sendiri oleh ahli.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 • Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 • Ahli mempunyai simpanan tidak kurang daripada RM1.05 juta
 • Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
 • Pengeluaran KWSP simpanan akaun 2 untuk membiayai ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi tujuan pembelian atau pembinaan rumah.

Kelayakan Memohon:

Ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP. Umur maksimum yang dibenarkan ialah 54 tahun 6 bulan; DAN

Ahli mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM600.00 di dalam Akaun 2

Ahli yang layak memohon adalah:

 1. Warganegara Malaysia; ATAU
 2. Bukan warganegara Malaysia yang:

Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998; ATAU Mendapat taraf Penduduk Tetap (PR) Pengeluaran Kematian

Pengeluaran penuh akaun ahli oleh penama / wasi / pentadbir pusaka / waris terdekat ahli apabila berlaku kematian ke atas ahli KWSP.

Kelayakan Memohon:

Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.

PENGELUARAN KESIHATAN

Pengeluaran KWSP ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai kos rawatan perubatan penyakit kritikal dan / atau pembelian peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh Lembaga KWSP yang dihidapi oleh ahli atau ahli keluarga yang dibenarkan.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara
 • Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2

PENGELUARAN HAJI

Pengeluaran Haji bertujuan menampung perbelanjaan asas mengerjakan Haji dan bukan keseluruhan kos perbelanjaan Haji.

Rasionalnya, untuk memastikan pengeluaran yang dibuat tidak menjejaskan simpanan persaraan ahli.

PENGELUARAN PERUMAHAN FLEKSIBEL

Pengeluaran Perumahan Fleksibel adalah proses menghadang atau mengenepikan sebahagian simpanan dalam Akaun 2 ahli ke Akaun Pengeluaran Perumahan Fleksibel bagi membolehkan ahli mendapatkan pinjaman perumahan yang lebih tinggi untuk membeli / membina rumah.

PENGELUARAN PERUMAHAN PRI1MA

Membantu Ahli KWSP memiliki sebuah rumah di bawah Skim Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) dengan memanfaatkan Simpanan KWSP Ahli sedia ada serta caruman bulanan di masa depan.

PENGELUARAN i-LESTARI

Pengeluaran bulanan RM500 bertujuan meringankan beban ahli sepanjang musim COVID-19. Untuk jadual pembayaran i-Lestari setiap bulan anda boleh rujuk di sini.

PENGELUARAN KWSP RAWATAN KESUBURAN

Skim pengeluaran simpanan baharu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bagi rawatan kesuburan yang dibenarkan mulai 1 September lalu bertujuan membantu pasangan membiayai kos rawatan untuk mendapatkan cahaya mata.

Ahli kini boleh mengeluarkan simpanan dalam Akaun 2 menerusi Pengeluaran Kesihatan Rawatan Kesuburan.

Pengeluaran itu sekali gus membolehkan mereka membiayai kos rawatan untuk mendapatkan cahaya mata.

Justeru ahli dibenarkan membuat pengeluaran seberapa kali yang diinginkan, tertakluk kepada baki simpanan Akaun 2 mereka.

Pengeluaran di bawah rawatan kesuburan itu boleh dibuat untuk permanian beradas (IUI), persenyawaan in-vitro (IVF) dan intracytoplasmic sperm injection (ICSI).

Ahli boleh membuat permohonan untuk diri sendiri, pasangan atau membuat permohonan bersama.

Rawatan itu hanya boleh dijalani di institusi perubatan tempatan.

Ahli yang ingin membuat Pengeluaran Kesihatan – Rawatan Kesuburan boleh mengemukakan permohonan mereka di mana-mana cawangan KWSP berserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan, sijil perkahwinan dan bil serta resit untuk rawatan terbabit.

Maklumat lanjut mengenainya boleh didapati disini 

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Info lanjut pengeluaran KWSP boleh disemak disini.

6 thoughts on “PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2:19 JENIS PENGELUARAN SEBELUM PENCEN”

 1. saya berharap kerajaan lulus untuk rakyat mengeluarkan rm10 ribu dari akaun 1, di sebab seperti saya dh 1 tahun 2 bulan takde pekerjaan, tiap tiap hari bank bank yg berkenaan, yg kita hutang personal loan, loan kereta dan creadit kat. cuba fikir bunga bank akan meningkat kalau kita tak mampu bayar loan loan kita tangguh kan, dan kereta akan di tarik, macam mana kita nak cari reziki tanpa kenderaan, harap tiap tiap bulan kwsp akaun 2 rm500? bayar sewa rumah pun tak cukup. dahlah anak sulung saya OKU kena beli pampers untuknya. bsh pun di tolak, sekarang pinjaman along untuk isi penuh peruk 3 anak dan isteri saya. saya ada cuba loan nak buat sedikit perniagaan tapi bank bank tidak meluluskan sebab kita hutangnya tidak mampu bayar jadi personal credit score lower. macam nak terus masa depan keluarga dah jadi buntu, saya berharap rm10 ribu diluluskan secepat mungkin kalau tak padang duit kwsp kita cuma bayar bunga bank sahaja.

  Balas
 2. Saya mohamad zamri ingin menukar no akaun bank untuk bantuan bpn dah bsh kerana nombor akaun bank saya yang ada dalam pemohonan ialah no akaun isteri saya, dimana kah kah harus saya membuat penukaran no akaun bank untuk mendapat bsntuan seterusnya.

  Balas

Leave a Comment