PROGRAM SEMARAK NIAGA(Permohonan Pembiayaan Usahawan/Syarikat)

PROGRAM SEMARAK NIAGA(Permohonan Pembiayaan Usahawan/Syarikat)

PROGRAM SEMARAK NIAGA

Skim pembiayaan ini merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti dengan sasaran untuk memanfaatkan setiap golongan usahawan tidak kira perusahaan mikro ataupun syarikat tersenarai awam.

 

APA ITU PROGRAM SEMARAK NIAGA?

Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia (atau SemarakNiaga) merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti.

 

JUMLAH PERUNTUKAN

Nilai keseluruhan berjumlah RM40 bilion

 

TUJUAN PROGRAM SEMARAK NIAGA

Menurut Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, berkata ia bertujuan memanfaatkan setiap golongan usahawan tidak kira perusahaan mikro ataupun syarikat tersenarai awam.

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 • syarikat mempunyai lebih keupayaan untuk memulihkan perniagaan
 • syarikat yang berdaya maju
 • mempunyai kekangan mendapatkan dana baharu kerana terjejas oleh situasi semasa
 • golongan usahawan perusahaan mikro
 • golongan usahawan syarikat tersenarai awam

 

SENARAI BANTUAN / PEMBIAYAAN SKIM SEMARAK NIAGA KELUARGA MALAYSIA

 1. Kemudahan Peralihan Kepada Rendah Karbon
  • Dana pembiayaan padanan matching fund bagi membantu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) meningkatkan amalan lestari dan rendah karbon
  • Kadar pinjaman: Sehingga 5% setahun
  • Amaun: Sehingga RM5 juta
  • Tempoh: Sehingga 10 tahun
 2. Mikrokredit TEKUN
  • Skim Pembiayaan Informal dan Mikro di bawah TEKUN akan menawarkan bantuan pinjaman dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal dan mikro dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: 0%
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM10,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun
  • Info Lanjut
 3. Mikrokredit BSN
  • Penawaran pinjaman mikro dengan terma pembiayaan
  • Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 4% selanjutnya
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM75,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun
  • Info lanjut 
 4. Mikrokredit AgroBank
  • Penawaran pinjaman mikro dengan terma pembiayaan
  • Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 3% selanjutnya
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM75,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun
  • Info lanjut 
 5. Pembiayaan Alternatif
  • Untuk memperkasakan pembiayaan alternatif melalui kaedah equity crowd funding dan peer-to-peer financing, secara geran padanan untuk Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF), serta pelaburan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB).
 6. Skim Geran Pendigitalan PKS
  • Jumlah dana bagi Skim Geran Pendigitalan PKS telah dinaikkan kepada RM200 juta.
 7. Geran Padanan Automasi Pintar
  • Geran untuk syarikat pembuatan dan perkhidmatan mengautomasikan proses perniagaan mereka.
  • Info lanjut
 8. Targeted Relief and Recovery Facility (TRRF)
  • Kemudahan bantuan pembiayaan yang diwujudkan oleh BNM untuk memberikan bantuan dan sokongan pemulihan kepada peniaga / PKS yang terjejas
  • Kadar pinjaman: Sehingga 3.5% setahun (termasuk fi jaminan)
  • Kemudahan moratorium: Sekurang-kurangnya 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM500,000
  • Tempoh: Sehingga 7 tahun (termasuk tempoh moratorium)
  • Info lanjut 
 9. Program Pembiayaan Skim Semarak Niaga – AgroFood Facility
  • Program pembiayaan yang disediakan oleh BNM bagi meningkatkan pengeluaran makanan untuk Malaysia dan dieksport dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: Sehingga 3.75% setahun (termasuk fi jaminan)
  • Amaun: Sehingga RM5 juta
  • Tempoh: Sehingga 8 tahun
  • Info lanjut
 10. Dana Pembiayaan Agromakanan
  • Program pembiayaan yang disediakan oleh Agrobank untuk perusahaan mikro yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 3% selanjutnya
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM500,000
  • Tempoh: Sehingga 8 tahun
  • Info lanjut 
 11. Skim Pembiayaan Informal dan Mikro (SPIM)
  • Menawarkan bantuan pinjaman dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal dan mikro dengan terma pembiayaan:
  • Kadar pinjaman: 0%
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 12 bulan
  • Amaun: Sehingga RM10,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun (termasuk moratorium)
  • Permohonan SPiM
 12. Program i-Tekad
  • Program bantuan kewangan sosial yang menawarkan modal permulaan, kredit mikro dan latihan kemahiran kepada usahawan mikro dan peniaga.
  • Permohonan i-Tekad
 13. Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)
 14. Penambahbaikan Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan
  • Untuk membantu syarikat mendapatkan pembiayaan baharu yang sebelum ini sukar diperolehi
  • Peningkatan had jaminan pembiayaan perniagaan sehinga RM10 bilion sebagai tambahan kepada RM20 bilion yang telah diumumkan di bawah pakej PEMULIH
  • Menjamin kemudahan pembiayaan yang dijadual dan distruktur semula sehingga 80% untuk tempoh 36 bulan, sehingga maksimum RM20 juta termasuk ketika tempoh pemberian 12 bulan moratorium bayaran balik
  • Menjamin kemudahan pembiayaan baharu sehingga 80%, termasuk ketika tempoh pemberian 12 bulan moratorium bayaran balik
  • Permohonan SJPP
 15. TemanNita
  • Dana pembiayaan melalui TEKUN Nasional untuk usahawan wanita bagi membantu usahawan wanita yang terkesan akibat COVID-19.
  • Permohonan TemanNita
 16. Dananita
  • Dana pembiayaan melalui MARA untuk usahawan wanita bagi membantu usahawan wanita yang terkesan akibat COVID-19.
  • Permohonanan Dananita
 17. Pembiayaan Perniagaan Melalui Pelaburan Ekuiti dan quasi-equity
  • Kaedah pendanaan melalui pelaburan ekuiti dan quasi-equity akan diperkenalkan oleh SME Bank dengan kerjasama TERAJU dan BSN
 18. Skim RESET (Rehabilitation and Support Through Equity)
  • Disediakan di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) bagi membantu syarikat yang berdepan masalah gearing atau leveraj, kaedah pendanaan.
 19. Business Recapitalisation Fund
  • Disediakan di bawah BNM bagi membantu syarikat yang berdepan masalah gearing atau leveraj dengan terma pembiayaan
  • Kadar pinjaman: sehingga 3.5% setahun (bagi pembiayaan kredit) + dividen (ditentukan oleh pembiaya ekuiti)
  • Amaun: Sehingga RM5 juta
  • Tempoh: Sehingga 10 tahun (Butiran akan dimuktamadkan kemudian)
 20. Program Latihan dan Bimbingan Perniagaan dan Skim Pembiayaan Mudah Francais
  • PERNAS menyediakan program latihan, bimbingan perniagaan dan skim pembiayaan mudah 0% selama 6 bulan pertama beserta moratorium kepada yang berminat menjadi usahawan francais.
  • Info lanjut
 21. Voluntary Carbon Market
  • Voluntary Carbon Market akan dilancarkan di bawah kendalian Bursa Malaysia.
 22. Pelan Pembiayaan Usahawan Belia BSN & Agrobank
  • Pelan pembiayaan BSN dan Agrobank bagi belia yang menceburi bidang keusahawanan
 23. Dana Pembiayaan Pengusaha Fasiliti Sukan BSN
  • BSN akan menyediakan dana pembiayaan dengan kadar faedah 0% untuk 6 bulan pertama dan moratorium untuk 6 bulan bagi pengusaha fasiliti sukan
 24. Program Peningkatan Kapasiti dan Pembiayaan Perniagaan
  • Program peningkatan kapasiti dan pembiayaan perniagaan di bawah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, TEKUN Nasional dan Dana Kemakmuran Bumiputera.
 25. MyStartup
  • MyStartup dilaksanakan secara berfasa untuk memberi manfaat kepada lebih 2,500 syarikat dan mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan.
  • Info lanjut
 26. Dana Bantuan Sementara Bas Henti-Henti
  • Bantuan Sementara Bas Henti-Henti
 27. Geran Padanan Aeroangkasa
  • Geran disediakan untuk syarikat PKS Bumiputera meneroka peluang perniagaan dalam bidang aeroangkasa.
 28. Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) Hydrobest
  • Penggunaan teknologi Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) Hydrobest melaui geran padanan untuk memperkenal dan memperluas penggunaan teknologi RRIM Hydrobest kepada pekebun kecil melalui geran padanan bagi membantu meningkatkan taraf sosioekonomi pekebun kecil kategori B40.
 29. Jalinan GLC: Memperkasa PMKS
  • Bantuan kepada usahawan melalui inisiatif seperti khidmat nasihat dan sokongan kewangan dengan dana kolektif bernilai RM5 bilion.
 30. Pelepasan / Potongan Cukai atas Kos Berkaitan Pengambilan Vaksin Penggalak
  • Pelepasan cukai individu dan potongan cukai kepada majikan ke atas kos berkaitan pengambilan vaksin penggalak yang dibiayai sendiri.
 31. Insentif kepada Majikan yang Menggaji Perantis
  • Insentif kepada majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 hingga 30 tahun sebanyak RM900 sebulan bagi tempoh 6 bulan.
 32. Bantuan Musim Tengkujuh
  • Kerajaan meneruskan Bantuan Musim Tengkujuh untuk membantu meringankan beban sara hidup bagi 320,000 pekebun kecil yang kehilangan pendapatan semasa musim tengkujuh.
 33. Potongan Cukai Dua Kali kepada Syarikat yang Memberi Biasiswa kepada Pelajar Institusi Pengajian Tinggi
  • Pelanjutan potongan cukai dua kali kepada syarikat yang memberi biasiswa kepada pelajar institusi pengajian tinggi dan diperluas kepada semua bidang pengajian.
 34. Potongan Cukai Dua Kali Bagi Perbelanjaan Operasi
  • Potongan cukai dua kali bagi perbelanjaan operasi yang layak dinaikkan daripada sehingga RM300,00 kepada sehingga RM500,000 dan dilanjutkan bagi tempoh 5 tahun sehingga 31 Disember 2025 sebagai usaha meningkatkan penglibatan syarikat anchor dalam membangunkan vendor Bumiputera tempatan.
 35. Skim Rangsangan Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil
  • Peruntukkan disediakan bagi melaksanakan Skim Rangsangan Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil dan usaha menangani kempen anti-minyak sawit di peringkat antarabangsa.
 36. Program Pembiayaan Intervensi Pemulihan Ekonomi Koperasi
  • Penerusan Program Transformasi Ekonomi Gerakan Koperasi (TRANSFER) bagi memulihkan aktiviti koperasi yang terjejas.
  • Menyokong aktiviti perniagaan oleh koperasi, program seperti penyediaan tapak perniagaan food truck di kawasan bandar utama akan dilaksanakan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
 37. SPV Milik Kerajaan dalam Bentuk Instrumen Ekuiti
  • Inisiatif khusus untuk membantu syarikat tersenarai di Bursa mendapat suntikan dana tambahan melalui sebuah SPV milik Kerajaan dalam bentuk instrumen ekuiti atau instrumen lain yang berkaitan.
 38. Subsidi dan Insentif Bagi Industri Pertanian dan Perikanan
  • Pemberian subsidi dan insentif bagi industri pertanian dan perikanan akan diteruskan dengan peruntukan bagi subsidi benih, baja, harga dan pengeluaran padi termasuk subsidi baja padi huma dan hasil tangkapan nelayan.
 39. Pelanjutan Potongan Cukai ke atas Kos Pengubahsuaian dan Pembaharuan Premis
  • Melanjutkan potongan cukai ke atas kos pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM300,000 sehingga 31 Disember 2022 bagi kerja-kerja mengubah suai fasiliti perniagaan supaya mematuhi keperluan SOP seperti pengudaraan serta ruang duduk pelanggan dan pekerja.
 40. Potongan Cukai Tambahan atas Perbelanjaan Sewaan Premis Penginapan Pekerja
  • Potongan cukai tambahan sehingga RM50,000 ke atas perbelanjaan sewaan premis penginapan pekerja akan dilanjutkan untuk satu tahun lagi bagi syarikat yang berdaftar di bawah [email protected]
 41. Bantuan Khusus untuk Usahawan Bangkit Semula
  • Kerajaan mencadang beberapa inisiatif berikut bagi membantu usahawan bangkit semula sepenuhnya
  • Penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan bagi PMKS selama 6 bulan sehingga 30 Jun 2022
  • Semua perniagaan dibenar membuat pindaan anggaran cukai pendapatan yang kena dibayar dalam bulan ke 11 sebelum 31 Oktober 2022
  • Potongan cukai khas sehingga Jun 2022 kepada pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30%
  • Kerugian terkumpul yang tidak dapat diserap boleh dibawa ke hadapan untuk tempoh daripada maksimum 7 tahun taksiran berturut-turut kepada maksimum 10 tahun taksiran berturut-turut
 42. Kelanjutan Elaun Pelaburan Semula (EPS) Tambahan
  • Kerajaan akan melanjutkan elaun pelaburan semula (EPS) tambahan selama dua tahun bagi syarikat sedia ada di Malaysia yang telah tamat tempoh kelayakan EPS dan EPS khas, dan ini menjadikan tempoh keseluruhan EPS tambahan ini kepada 5 tahun.

 

CARA PERMOHONAN SKIM SEMARAK NIAGA KELUARGA MALAYSIA

untuk membuat permohonan bantuan/pembiayaan yang btersenarai dalam skim semarak niaga, anda boleh tekan pada pautan info lanjut pada senarai bantuan berkenaan untuk membuat permohonan

 

SOALAN LAZIM

Bilakah program ini akan dimulakan?

Program ini dimulakan pada tahun 2022 bagi memanfaatkan setiap golongan usahawan tidak kira perusahaan mikro ataupun syarikat tersenarai awam

 

Berapakah nilai peruntukan bagi program ini?

pakej pembiayaan dengan nilai keseluruhan berjumlah RM40 bilion disediakan di bawah SemarakNiaga.

 

Siapakah yang layak memohon?

syarikat mempunyai lebih keupayaan untuk memulihkan perniagaan dan berdaya maju namun mempunyai kekangan mendapatkan dana baharu kerana terjejas oleh situasi semasa.

 

Bagaimana program ini akan menyalurkan dana kepada usahawan?

Dana akan disalurkan merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti.

 

MAKLUMAT LANJUT

Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari https://budget.mof.gov.my/

 

 

ARTIKEL LAIN

PROGRAM iTEKAD:CARA PERMOHONAN MODAL (Usahawan Mikro)

PROGRAM INSENTIF USAHAWAN UDA 

PERMOHONAN MyKASIH KAPITAL:BANTUAN MODAL PERNIAGAAN UNTUK WANITA

 

 

 

 

6 thoughts on “PROGRAM SEMARAK NIAGA(Permohonan Pembiayaan Usahawan/Syarikat)”

 1. Saya seorang usahawan bumiputera yang sangat terkesan disebabkan pandemic covid 19,bagaimana untuk buat sebarang permohonan bagi skim² yang telah di nyatakan ?

  Balas
 2. Sila memberi lanjutan di atas perenggan 19 – Business Recapitalisation Fund –
  (a) Apa keperluan dikehendaki oleh syarikat Pemohon?
  (b) Samaada syarikat boleh memohon kemudahan overdraf?
  (c) Bank participating scheme ini?
  (d) Samaada Scheme sudah dijalankan?

  Balas
  • Tuan/Puan

   1. Menurut senarai bank-bank participating Semarak Niaga,
   tetapi beberapa bank enggan menerima permohonan
   untuk Item 19 – Business Recapitalization Fund/Facility.

   2. Sila memberitahu samada kami boleh hantar Permohonan
   kepada Bank Negara Malaysia dan nama Bahagian
   bertanggung perkara ini. Jawapan awal amat dihargai.
   Sekian, terima kasih.

   Balas

Leave a Comment