SENARAI PELEPASAN CUKAI PENDAPATAN INDIVIDU 2021 (Pengecualian e-filing)

SENARAI PELEPASAN CUKAI PENDAPATAN INDIVIDU 2021 (Pengecualian e-filing)

SENARAI PELEPASAN CUKAI

Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab  membayar cukai pendapatan setiap tahun, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah mengeluarkan 17 senarai pelepasan cukai pendapatan untuk anda tuntut dan isi di e-filing.

 

APA ITU CUKAI PENDAPATAN

Untuk pengetahuan anda semua, cukai pendapatan merupakan cukai yang dikenakan terhadap pendapatan yang anda terima setiap tahun daripada gaji, elaun, faedah, komisen, dividen, sewa, royalti, dan pendapatan daripada perniagaan.

 

APA ITU e-Filing?

e-Filing adalah satu kaedah menghantar Borang Nyata Cukai Pendapatan secara elektronik melalui Internet.

 

SENARAI PELEPASAN CUKAI

Kami akan kongsikan senarai pelepasan cukai telah dikeluarkan oleh pihak LHDN untuk panduan anda semua semasa pengisian e-Filing.

 

SENARAI PELEPASAN CUKAI PENDAPATAN INDIVIDU (Pengecualian e-filing)

 

1.INDIVIDU DAN SAUDARA TANGGUNGAN

Bagi kategori individu dan saudara kandungan, pelepasan cukai dalam kategori ini akan diberikan secara automatik.Jumlah pelepasan yang diberikan adalah terhad sehingga RM9,000 sahaja.

2.PERUBATAN

Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

3.PEMBELIAN PERALATAN SOKONGAN ASAS

Perbelanjaan pembelian peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

4.INDIVIDU OKU

Bagi individu yang telah berdaftar dan telah disahkan oleh JKM sebagai Orang Kurang Upaya (OKU), mereka layak menuntut pelepasan cukai tambahan sebanyak RM6,000.

5.YURAN PENGAJIAN

Yuran pengajian (Sendiri) :Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;Peringkat sarjana dan doktor falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajianKursus up-skilling atau self-enhancement dalam apa-apa bidang kemahiran yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 – berkuatkuasa mulai TT 2021 hingga TT 2022. (Terhad 1,000)

6. PERBELANJAAN PERUBATAN

Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)

7.RAWATAN KESUBURAN

Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami / isteri)

9.SUNTIKAN VAKSIN

Perbelanjaan suntikan vaksin bagi diri sendiri, pasangan atau anak. Jenis vaksin yang layak dibenarkan potongan adalah seperti berikut:Pneumococcal;Human papillomavirus (HPV);Influenza;Rotavirus;Varicella;Meningococcal;Kombinasi TDAP (tetanus-diphtheria-acellular-pertussis); danCoronavirus Disease 2019 (Covid-19)(Terhad 1,000)

10.PEMERIKSAAN PERUBATAN PENUH DAN PENGESANAN COVID

(i) Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak).
(ii) Ujian pengesanan COVID-19 termasuk pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak.
(Terhad 1,000)

11.PERBELANJAAN GAYA HIDUP

Individu juga boleh memohon pelepasan cukai untuk perbelanjaan gaya hidup bagi manfaat sendiri, suami, atau isteri serta anak-anak.Bagi kategori ini, pelepasan cukai yang layak dituntut adalah sehingga RM2,500.Perbelanjaan gaya hidup yang dibenarkan untuk menerima pelepasan cukai adalah seperti berikut:

 • Pembelian komputer peribadi, telefon pintar mahupun tablet.
 • Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 namun tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor.
 • Bayaran bil bulanan bagi langganan jalur lebar atau internet yang dibuat atas nama sendiri.
 • Bayaran keahlian gimnasium.
 • Pembelian untuk buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya selain bahan bacaan terlarang atau lucah.

12.PEMBELIAN PERALATAN PENYUSUAN IBU

Bagi ibu yang membeli peralatan penyusuan, anda juga layak menerima pelepasan cukai dalam tetapi pembelian peralatan penyusuan hanya dibenarkan bagi kegunaan penyusuan anak yang berumur 2 tahun dan ke bawah sahaja.

Pelepasan cukai yang diberikan dalam kategori ini adalah sehingga RM1,000 dan tuntutan pembelian boleh digunakan menyusukan lebih daripada seorang anak.

13.YURAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK/TADIKA

Individu yang mempunyai anak berumur 6 tahun dan kebawah layak mendapat pengecualian cukai bagi yuran penghantaran anak mereka ke taska dan taman asuhan kanak-kanak. Bagi kategori ini, individu yang berkenaan layak menerima pelepasan cukai adalah sehingga RM2,000

14.TABUNGAN BERSIH DALAM SKIM SSPN

Bagi kategori ini, jumlah pelepasan cukai yang boleh dituntut oleh individu terbabit adalah sehingga RM8,000.

15.BAYARAN KEPADA PASANGAN ATAU BAYARAN ALIMONI TERHADAP BEKAS ISTERI

Jika suami atau isteri yang tidak bekerja atau mempunyai jumlah pendapatan yang tidak mencapai jumlah minimum dikenakan cukai, maka pasangan mereka boleh menuntut pelepasan cukai ke atas suami atau isteri terbabit sebanyak RM4,000.

Untuk makluman juga, bagi suami yang ada membuat bayaran alimoni atau nafkah kepada bekas isteri, maka mereka juga layak menuntut pelepasan cukai sehingga RM4,000.

16.SUAMI ATAU ISTERI KURANG UPAYA

Bagi pembayar cukai yang mempunyai suami atau isteri OKU, mereka boleh menuntut pelepasan cukai sebanyak RM3,500. Namun, suami atau isteri OKU terbabit mestilah diiktiraf dan berdaftar dengan sah melalui JKM.

17.TANGGUNGAN ANAK

 

 • ANAK 18 TAHUN KE BAWAH YANG BELUM BERKAHWIN

Bagi individu yang mempunyai anak yang berumur 18 tahun ke bawah, mereka layak memohon pelepasan cukai dalam kategori ini.

Pelepasan cukai yang dibenarkan bagi individu terbabit adalah sebanyak RM2,000 seorang.

 

 • ANAK 18 TAHUN KE ATAS YANG BELUM BERKAHWIN DAN MENERIMA PENDIDIKAN SEPENUH MASA (PERINGKAT A-LEVEL, SIJIL KEMAHIRAN, PERSEDIAAN ATAU PRA IJAZAH)

Dalam kategori ini, ibu atau bapa yang mempunyai anak-anak yang berumur 18 tahun ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa layak pada tahun taksiran menerima pelepasan cukai.

Pendidikan sepenuh masa tersebut merangkumi mereka yang sedang mengikuti pengajian di peringkat matrikulasi, A-Level, sijil kemahiran, persediaan atau pra-ijazah.

Bagi kategori ini, ibu atau bapa terbabit layak menerima pelepasan cukai sebanyak RM2,000 bagi seorang anak.

 

 • ANAK KURANG UPAYA

Bagi ibu atau bapa yang mempunyai anak OKU, maka ibu atau bapa terbabit layak menerima pelepasan cukai sebanyak RM6,000.

Selain itu, pelepasan cukai tambahan sebanyak RM8,000 seorang turut diberikan kepada ibu atau bapa yang mempunyai seorang anak OKU yang berumur 18 dan mengikuti pengajian di peringkat diploma dan ke atas di insttusi pengajian tinggi di dalam negara atau @ mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar negara yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan.

 

 • ANAK 18 TAHUN KE ATAS YANG BELUM BERKAHWIN

Berbeza dengan kategori di atas, ibu bapa yang mempunyai anak berumur 18 tahun ke atas yang belum berkahwin dan memenuhi syarat-syarat berikut layak menerima pengecualian cukai:

 

Mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa seperti diploma dan ke atas di universiti, kolej atau institut pengajian tinggi lain yang serupa dengannya di dalam negara atau;

 • Mengikuti kursus sepenuh masa di luar negara di peringkat ijazah dan ke atas atau;
 • Mengikuti kursus dan institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan.
 • Ibu atau bapa yang mempunyai anak di dalam kategori ini layak menerima pelepasan cukai sebanyak RM8,000 seorang.

 

18.INSURANS ATAU TAKAFUL NYAWA DAN KWSP TIDAK TERMASUK MELALUI POTONGAN GAJI

Jika anda merupakan Individu yang membayar insurans atau takaful nyawa dan KWSP tidak termasuk melalui potongan gaji layak menerima pelepasan cukai.Bagi pelepasan cukai dalam kategori ini, terdapat kategori-kategori pelepasan yang terlibat iaitu:

 • Kategori penjawat awam berpencen- pelepasan premium cukai insurans atau sumbangan takaful nyawa adalah sehingga RM7,000.
 • Kategori selain penjawat awam berpencen- pelepasan premium insurans nyawa adalah terhad sehingga RM3,000.
 • Pelepasan caruman KWSP atau skim yang diluluskan pula terhad kepada RM4,000.

19.BAYARAN PENGINAPAN DI PREMIS PENGINAPAN

Perbelanjaan bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong(Perbelanjaan yang dilakukan pada atau selepas 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021)Premis penginapan berdaftar boleh disemak dipautan : http://www.motac.gov.my/semakan/hotel-berdaftar

20.INSURANS PERUBATAN DAN PENDIDIKAN

Dalam kategori ini, individu tersebut boleh mengemukakan tuntutan pelepasan cukai sehingga RM3,000 sama ada bayaran insurans tersebut untuk diri sendiri, pasangan atau anak-anak.

21.SKIM PERSARAAN SWASTA ATAU ANUITI TERTUNDA

Bagi individu yang membuat caruman ke dalam Skim Persaraan Swasta (PRS) atau membuat bayaran premium ke dalam Skim Anuiti Tertunda, individu terbabit layak menerima pelepasan cukai. Pelepasan cukai pendapatan yang dibenarkan dalam kategori ini adalah sebanyak RM3,000.

22.CARUMAN KEPADA PERKESO

Bagi individu yang telah mencarum kepada PERKESO , individu terbabit layak menerima pelepasan cukai sebanyak RM250. Pelepasan cukai ini merangkumi caruman individu yang dibuat atau ditanggung oleh individu lain mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

 

SOALAN LAZIM?

Perlukah saya membayar cukai pendapatan?

Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, anda harus membayar cukai pendapatan.

 

Adakah semua orang perlu e-Filing?

Pembayar cukai digalakkan menggunakan e-Filing kerana ianya Mudah, Cepat dan Selamat.

 

Jika saya membuat derma ke tabung masjid, bolehkah saya menuntut potongan daripada cukai saya ?

Anda boleh membuat tuntutan potongan bagi derma yang telah dibuat, bagaimanapun derma itu hendaklah dibuat ke badan atau tabung yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. Selalunya kelulusan (pemberitahu menerusi warta) berkenaan dinyatakan atas resit derma.

 

 

MAKLUMAT LANJUT TENTANG PELEPASAN CUKAI 2021 / 2022

Sila layari laman web http://www.hasil.gov.my/ atau hubungi cawangan LHDNM atau Pusat Khidmat Pelanggan di talian 03-89111000 untuk mendapatkan keterangan lanjut berkenaan Pelepasan Cukai 2021 / 2022 e-Filing.

 

ARTIKEL YANG BERKAITAN

LUPA ID PASSWORD E-FILING(Cara Reset & Dapatkan Semula Akaun)

SEMAKAN CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH CKHT RPGT DI MALAYSIA

SEMAKAN NO CUKAI PENDAPATAN/SYARIKAT MALAYSIA(Cara Check Income Tax Number Online)

1 thought on “SENARAI PELEPASAN CUKAI PENDAPATAN INDIVIDU 2021 (Pengecualian e-filing)”

Leave a Comment