SEMAKAN PENERIMA DARJAH KEBESARAN (Check Dato’ Palsu Ke Betul)

SEMAKAN PENERIMA DARJAH KEBESARAN

SEMAKAN PENERIMA DARJAH KEBESARAN (Check Dato’ Palsu Ke Betul) Pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti penipuan dan pelmasuan yang dilaporkan. Salah satuanya adalah pemalsuan dari segi gelaran palsu Datuk / Dato’ (atau yang seumpamanya) yang..