BRF & LCTF (Permohonan Pembiayaan Baharu PKS Bank Negara Malaysia)

BRF & LCTF

BRF & LCTF (Permohonan Pembiayaan Baharu PKS Bank Negara Malaysia) Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS) akan menerima pembiayaan baharu daripada Bank Negara Malaysia (BNM) menerusi 2 kemudahan pembiayaan yang akan dilaksanakan iaitu Kemudahan Permodalan Semula..