PERMOHONAN DANA IP 2.0 (Dana Pemfailan Harta Intelek)

DANA IP 2.0

PERMOHONAN DANA IP 2.0 (Dana Pemfailan Harta Intelek)   Kepada individu ataupun pihak terlibat yang ingin mendapatkan geran pembiayaan pemfailan harta intelek boleh membuat permohonan menerusi Dana Pemfailan Harta Intelek (Dana IP 2.0) yang diperkenalkan..