PLK KKM 2023(Permohonan  Program Latihan Kepakaran Pegawai Perubatan/Pergigian)

PLK KKM

PLK KKM (Permohonan  Program Latihan Kepakaran Pegawai Perubatan/Pergigian) Kepada pegawai perubatan/pergigian di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sama ada tetap atau kontrak berpeluang untuk melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi (IPT) menerusi Program Latihan Kepakaran..