CARA BUAT TUNTUTAN ATAS MAJIKAN (Perbezaan Permohonan JTK & JPP)

CARA BUAT TUNTUTAN MAJIKAN

CARA BUAT TUNTUTAN ATAS MAJIKAN (Perbezaan Permohonan JTK & JPP) Sekiranya anda diberhentikan kerja  tanpa alasan dan sebab munasabah oleh majikan disertakan pula  gaji yang tidak dibayar, anda sebenarnya boleh membuat tuntutan atas majikan.  Majikan..