E-INSOLVENSI:SEMAKAN STATUS KEBANKRAPAN INDIVIDU & PENGGULUNGAN SYARIKAT

E-INSOLVENSI

E-INSOLVENSI:SEMAKAN STATUS KEBANKRAPAN INDIVIDU & PENGGULUNGAN SYARIKAT Untuk pengetahuan anda, portal e-Insolvensi merupakan modul perkhidmatan yang terkandung di dalam Sistem Insolvensi Bersepadu (INSIST) yang merupakan sistem pentadbiran kes Jabatan Insolvensi Malaysia. Portal ini dibangunkan bertujuan..