eBantuan MAIJ 2023(Semak Status Permohonan Bantuan Zakat Secara Online)

eBantuan MAIJ

eBantuan MAIJ 2023(Semak Status Permohonan Bantuan Zakat Secara Online) Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) telah mewujudkan potal permohonan bantuan zakat secara atas talian menerusi eBantuan MAIJ bermula 16 September 2021. Bagi melicinkan proses permohonan dan..