PERMOHONAN SKIM PINJAMAN PERUMAHAN INOVATIF PR1MA 2022

Skim Pinjaman Perumahan PR1MA

PERMOHONAN SKIM PINJAMAN PERUMAHAN INOVATIF PR1MA 2022 Selaras dengan Kempen Pemilikan Rumah, ‘Home Ownership Programme’ (HOPE) oleh KPKT Malaysia , Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA) menjalin kerjasama dengan Skim Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP) bagi melaksanakan..