PERANTISISWA (Semakan Tarikh Terima Peranti & Permohonan Fasa Kedua)

PERANTISISWA

PERANTISISWA (Semakan Tarikh Terima Peranti & Permohonan Fasa Kedua) Kepada pelajar B40 di intitusi pengajian tinggi (IPT), pendaftaran Pakej PerantiSiswa yang diumumkan dalam Bajet 2022 akan bermula pada suku kedua 2022. Melalui pakej ini, satu..