ipr.epu.gov.my (Permohonan Daftar Inisiatif Pendapatan Rakyat)

ipr.epu.gov.my

ipr.epu.gov.my (Permohonan Daftar Inisiatif Pendapatan Rakyat) Kepada warga golongan berpendapatan B40 dan miskin tegar, kerajaan kini telah memperkenalkan inisiatif baharu untuk membantu meningkatkan pendapatan rakyat terutamanya keluarga miskin tegar dan B40 iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat..